Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve kişisel verilerinizi önemsiyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunmasını amaçlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu “Aydınlatma Metni” ile iletişim kanallarımız üzerinden işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla ve ne şekilde işlenebileceğini, kişisel veri toplama yöntemlerimizi ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile Kanun uyarınca sahip olduğunuz hakları bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

Veri Sorumlusu Sıfatı

Coorbiz Danışmanlık A.Ş. olarak Kanun’da “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılmaktayız.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Veri Sorumlusu olarak,

 • coorbiz.com, www.coorbizekip.com, www.coorbizakademi.com web sitelerinin her biri (“Web Sitesi”)
 • info@coorbiz.com, info@coobizekip.com, info@coorbizakademi.com e-post adresleri ve @coobiz.com, @coorbizekip.com veya @coorbizakademi.com ile biten e-posta adresleri (“E-posta”)
 • Sosyal medya sayfalarımız (“Sosyal Medya”)
  • linkedin.com/company/coorbiz
  • instagram.com/coorbiz
  • facebook.com/coorbiz
  • twitter.com/coorbiz
  • youtube.com/c/coorbiz
  • linkedin.com/company/coorbizekip
  • instagram.com/coorbizekip
  • facebook.com/coorbizekip
  • twitter.com/coorbizekip
  • youtube.com/c/coorbizekip
  • linkedin.com/company/coorbizakademi
  • instagram.com/coorbizakademi
  • facebook.com/coorbizakademi
  • twitter.com/coorbizakademi
  • youtube.com/c/coorbizakademi

mecraları üzerinden edindiğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’da yer alan veri işleme tanımına uygun olarak işleyebilmekteyiz.

Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimizin yanı sıra, web (internet) sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve daha iyi bir kullanım deneyimi yaşayabilmeniz için web sitemizde çerezler, web işaretçileri ve benzeri teknolojiler kullanmaktayız. Bu teknolojiler ile web sitemize gelen ziyaretçilerin hangi sayfaları ziyaret ettiklerini, hangi ürün ve hizmetler ile ilgilendiklerini, web sitemizi nereden ve hangi araçları kullanarak ziyaret ettiklerini toplu olarak analiz ediyor ve bu analizler ile web sitemizdeki deneyiminizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Kullandığımız bu teknolojiler ile ilgili kullanım politikamıza “Çerez Politikası” sayfasından ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metninin Kapsamı

Aydınlatma Metni yalnızca, “Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz” başlığı altındaki kendi mecralarımız için geçerli olup, başka web sitelerini, sosyal medya sayfalarını vb. mecraları kapsamamaktadır. Kendi mecralarımızdan başka web sitelerine, sosyal medya sayfalarına veya farklı mecralara bağlantı verilmesi halinde, bağlantı ile ziyaret edilen mecraların kendilerine ait kullanım şartları ve gizlilik politikaları geçerli olacaktır. Kendi mecralarımızdan reklam, banner (reklam bandı/ afiş), içerik maksatlı veya başka bir maksatla bağlantı ile geçilen veya web sitemize içerikleri otomatik olarak görüntülenen başka web sitelerinin, sosyal medya sayfalarının vb. farklı mecraların veri toplama, saklama ve işleme yöntemleri ile gizlilik prensipleri farklılık gösterebilir. Bu mecralar sebebiyle oluşabilecek herhangi bir olası maddi / manevi zarar, kayıp veya hukuki sorumluluk oluşturabilecek benzeri durumlardan sorumlu değiliz.

Veri İşleme

Kanun’da yer alan kapsamıyla “Veri İşleme”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması, Kanun ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşleyebileceğimiz Kişisel Verileriniz

Herhangi bir kişisel verinizi bizimle paylaşmadan web sitemizi ve sosyal medya sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda, bizimle bir takım kişisel bilgileri paylaşmanızı isteyebiliriz. Sizden isteyebileceğimiz kişisel verileriniz:

 • Adınız
 • Soyadınız
 • Ünvanınız
 • E-posta adresiniz
 • Telefon numaranız
 • Posta adresiniz
 • Sahibi veya sorumlusu olduğunuz şirketin unvanı ve/veya marka adı
 • IP adresiniz
 • Web Sitesi’ne ulaşmanızı sağlayan kanal bilgisi
 • Web Sitesi’ni ziyaretinizde oluşturulan çerezler ve erişim kayıtları
 • Talebinizi ilettiğiniz mesajınız ve mesajınızda yer alan bilgiler
 • Diğer kişisel bilgileriniz (İletişim adresiniz, Doğum tarihiniz, Talebinizle ilgili bilgiler, Mesajınızda ilettiğiniz bilgiler vb. kişisel bilgileriniz)

Kişisel Verilerinizi İşlememizdeki Amaçlar ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi;

 • Hizmet sözleşmelerimizi düzenleyebilmek ve işleme koyabilmek,
 • Sunduğumuz hizmetlere yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,
 • Soru ve taleplerinize yanıt verebilmek,
 • Sunduğumuz hizmetlere yönelik tanıtım, hatırlatma ve bilgilendirmelerimizi yapabilmek,
 • Yeni ürün ve hizmetlerimiz, sunduğumuz özel fırsatlar ve kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirebilmek,
 • Faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan çeşitli duyuru ve bilgilendirmeleri e-postalar, e-bültenler, SMS gönderimleri veya telefon görüşmeleri yoluyla paylaşabilmek,
 • İşbirliği içinde olduğumuz üçüncü parti şirketlerin reklam ve tanıtımlarını gerçekleştirebilmek,
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütebilmek ve meşru menfaatlerimizi koruyabilmek,
 • Bilgi güvenliği süreçleri, eğitim faaliyetleri, muhasebe işlemleri, acil durum yönetimi, mal/hizmet satışı ve satış sonrası hizmet süreçleri, sözleşme süreçleri, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyet çalışmaları, pazarlama analiz çalışmaları, reklam ve kampanya süreçleri, iletişim faaliyetleri vb. süreçleri yürütebilmek ve bu süreçleri iyileştirmeye yönelik bilgi ve önerileri değerlendirebilmek,
 • Resmi makamlardan gelebilecek bilgi taleplerini karşılayabilmek

amacıyla, Kanun’da yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, işleyebilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere, Kanun’da ve Aydınlatma Metni’nde yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarabiliriz.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlememizin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlememizin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimizi koruyabilmek için veri işlememizin zorunlu olması,
 • Kanunlarda veri işlememizin zorunluluğunun açıkça öngörülmesi

hukuki sebeplerine dayanarak, kişisel verilerinizi Veri Sorumlusu sıfatıyla işleyebiliriz.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Sorumlusu olarak;

 • Ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek için üçüncü parti firmalardan hizmet alırken,
 • Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, sunduğumuz özel fırsatlar ve kampanyalarımız ile ilgili tanıtımları, hatırlatmaları, duyuruları ve bilgilendirmeleri, toplu e-posta gönderimleri, SMS mesajları veya telefon görüşmeleri yoluyla gerçekleştirirken,
 • Yasal bir zorunluluk gereği, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan Kamu Kurum veya Kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili diğer Kurum ve Kuruluşlar tarafından gelebilecek bilgi taleplerini karşılarken,

kişisel verilerinizi, anlaşmalı olduğumuz veya iş birliği yaptığımız üçüncü parti firmalara, üçüncü kişilere ve yasal zorunluluk gerektiren hallerde ilgili Kamu Kurum veya Kuruluşlara, Kanun’da yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarabiliriz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu olarak tarafımızca işlenmesi kapsamında, Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek

haklarınız bulunmaktadır. Detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun www.kvkk.gov.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Taleplerinizi Bize İletebilirsiniz

Veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili talepleriniz ile Kanun ve Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen haklarınıza yönelik isteklerinizi aşağıda yer alan iletişim kanallarımıza iletebilirsiniz. Kanun kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik taleplerinizi, bu iletişim kanallarımız vasıtasıyla bize yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza iletmiş olduğunuz talepleriniz ile ilgili olarak, Kanun’un 13. maddesinde belirtilen şekilde, en geç 30 günlük süre içinde (işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde işlem ücreti alma hakkımız saklı kalmak kaydıyla) tarafınıza ücretsiz olarak dönüş yapılacaktır.

Web Sitesi: www.coorbiz.com
E-Posta: info@coorbiz.com
Adres: İçerenköy Mahallesi, Umut Sk 10/12, 34752 Ataşehir/İstanbul – Quick Tower (Eski AND Kozyatağı Binası)

Web sitemizde çerez teknolojisini kullanıyoruz. Çerez kullanımımız hakkında detaylı bilgiye ve web sitemizi ziyaretiniz sırasında çerez kullanımımızı nasıl kapatabileceğinize dair yönlendirmelere “Çerez Politikası” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.