Adınız *
Soyadınız *
E-posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
Cinsiyet
Doğum Tarihi *
Yaşadığınız İlçe / Şehir *
 / 
Telefon Numaranız *
Eğitim Durumu
Üniversite
Bölüm
Sınıf
Son İş Deneyimi *
Firma *
Pozisyon *
Çalışma Tarihleri *
/
Şifreniz *
Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURUCU RIZA BEYANI
Coorbiz Danışmanlık A.Ş. internet sitesinde yayınlanan aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, başvurucu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; Coorbiz Danışmanlık A.Ş. tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen; 
Biyometrik fotoğraf, Fotoğraf, Uyruk, Engellilik Durumu, Üye olunan STK ve Topluluklar, Sigara Kullanım Durumu, Sosyal Medya Hesapları
gibi Kişisel Verilerimin, Coorbiz Danışmanlık A.Ş.nin amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla genel ve belirtilen özel nitelikteki kişisel verilerimin veri sorumlusu Coorbiz Danışmanlık A.Ş. ve Veri İşleyen tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Coorbiz Danışmanlık A.Ş.nin ilgili insan kaynakları birim personeline ve amirlerine,  Coorbiz Danışmanlık A.Ş.’nin yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla Coorbiz Danışmanlık A.Ş.’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara ve ilgili bakanlığa, Coorbiz Danışmanlık A.Ş.nin yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına, Coorbiz Danışmanlık A.Ş.nin işe alım süreçlerini yürütürken aldığı özel ve genel nitelikli kişisel verilerim bakımından sağlanan altyapı hizmeti sağlayan Eksedra ve diğer ilgili firmalara da aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.
Aydınlatma metninde de yer alan Kişisel Verileri Koruma kanunu ve ilgili mevzuatça düzenlenmiş başvuru ve şikayet hakkım hakkında da bilgilendirildim. Haklarımın neler olduğunu ve talep edebileceğim her türlü istemin ne olduğunu bildiğimi beyan ederim. Bu verilerin her birinin işlenmesine dair açık rızam vardır.
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.
HRPeak